Admissions

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ 

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ  3 ครั้งต่อปี  จำนวน  45 คน  ดังนี้

(ก)โครงการสอบตรงรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ   | รับจำนวน 16 คน |

(ข) การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (วิทย์-คณิต) | รับจำนวน 12 คน |(ภาษาต่างประเทศ) | รับจำนวน 12 คน

(ค) การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ (admissions) | รับจำนวน 5 คน |

 

ที่อยู่

สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์  239 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053-944846, 053-944819

Website  www.mediaartsdesign.org     

                www.mads.org

                www.finearts.cmu.ac.th/mads-bachelor

created by Z Axis IT Solution